A Musician's Life

Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting

Wednesday, June 14, 2006

Music na hindi mo naman talaga tinutugtog o ginagawa...

grabe! hirap pala talaga gumawa ng genre ng Music na di ka sanay pakinggan:-)
Pagagawin ka ba nman ng Flamenco e di nman ako Spanish.Tapos, Tap dance daw e di na nga ko nagsasapatos ng me takong...HAAAYYY!

4 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home